Aktuality

>Údržba autobaterie
12.4.2013
Pokud chcete aby Vám autobaterie dlouho vydržela, musíte o ni správně pečovat...
Údržba autobaterie

Chcete-li, aby Vám autobaterie vydržela co nejdéle, není od věci ji v zimním období častěji dobíjet. V případě dlouhodobé odstávky vozu vyjměte baterii a umístěte ji do místa s teplotami převyšující +10°C. Plně nabitá baterie vydrží i extrémně nízké teploty, až –50°C. Naproti tomu zcela vybitá baterie zamrzá již při několika stupni pod bodem mrazu. U bezúdržbových baterií neuškodí, nabijete-li ji před zimním obdobím. V nezimním období je nutné, u vozidel mimo provoz déle než 4 měsíce, bezúdržbovou baterii dobít. V neposlední řadě dejte pozor na kvalitní připojení baterie do elektroinstalace. Tedy pevně utažené, čisté a zakonzervované svorky (konzervujte vazelínou nebo olejem).

Kontrola autobaterie

Nový akumulátor (autobaterie) je nalitý i nabitý. Není však jisté, že byl bezprostředně po expedici z výroby doručen přímo k distributorovi, potažmo ke spotřebiteli. V okamžiku montáže do vozidla se proto vždy doporučuje změřit napětí na konektorech baterie. Naměřená hodnota by neměla být nižší než 12,4V (u klasických 12V autobaterií), nebo 6,2V (u motobaterií), jinak je třeba akumulátor před montáží dobít. Plně nabitá, olověná kyselinová autobaterie, údržbový typ, má výstupní napětí 12,65V. Bezúdržbový typ, který má desky legovány kalciem či stříbrem, má až 12,85V. V případě, že je napětí bez zatížení o zhruba 0,3V nižší, není vhodné, aby vozidlo absolvovalo krátké trasy s častým startováním. Naopak, delším provozem se baterie dobije. Na životnost baterie má také vliv správné seřízení regulátoru napětí ve Vašem voze. Nejlépe se osvědčuje hladina regulovaného napětí 13,8 až 14,2V (pro 12V baterie) a 6,9V až 7,1 (pro 6V moto baterie).

Výměna autobaterie

Konektory baterie a kabelové svorky propojte dle správné polarity, nejprve připojte kabel ke kontaktu s kladným pólem (bývá zpravidla červený a označen znaménkem plus), po té následuje záporný pól, zpravidla černý kabel. Při odpojování baterie postup otočte, nejprve odpojte černý kabel (mínus svorku) a pak červený (svorka se znaménkem plus).

Startování pomocí startovacích kabelů.

K nastartování vozu s vybitou baterii potřebujete jiný nastartovaný vůz a startovací kabely. Najděte v obou vozech akumulátor a postavte oba vozy tak, aby byly autobaterie co nejblíže k sobě. Ujistěte se, že nepřekážíte nebo neohrožujete bezpečnost silničního provozu, případně použijte výstražný trojúhelník. Důležitá věc, vyndejte klíče ze zapalování automobilu s vybitým akumulátorem a dejte do kapsy. Při připojení napětí se může aktivovat centrální zamykání a alarm, pak by jste k vybitému vozu řešili ještě jeho odemčení.
Pomocí startovacích kabelů propojte akumulátory takto: červený kabel připojte každým jedním jeho koncem na svorku baterie, která je označena jako + plus, zpravidla k ní vedou červené kabely. černým startovacím kabelem propojíme vzájemně svorky označené - mínus. Zkontrolujte zda jsou kleště na startovacích kabelech opravdu pevně připevněny na elektricky vodivých částech příslušných kontaktů. Nyní nastartuje přistavené vozidlo, vypněte všechny nepotřebné elektrické spotřebiče, větrák, rádio, světla atp. a nechte běžet motor v mírně zvýšených otáčkách cca 1500 ot/min. po dobu přibližně 5 min. Při startu vybitého vozu neodpojujte startovací kabely a u běžícího vozu zvyšte otáčky motoru na cca2500 ot/min. Zkuste nastartovat vůz s vybitým akumulátorem. Nenaskočí-li motor po cca 5-10 vteřinovém startování, vypněte zapalování a nechte dalších 5 min běžet připojený nastartovaný vůz a po té zkuste nastartovat.

 


Powered by Pavel "Kani" Hanibal
© 2006 - 2012 RoomsterClub.com